Cennik usług
 
 
   
   

Podstawowy cennik biura rachunkowego "Passa Plus" (ceny netto od stycznia 2010)
Ceny uzależnione są od nakładu pracy włożonego przy wprowadzaniu dokumentów
I tak do 30 wpisów :
Prowadzenie ewidencji dla celów podatku dochodowego 120 zł
Prowadzenie ewidencji dla celów podatku dochodowego i VAT 250 zł
W cenie prowadzenia ewidencji zawarte jest:
- Sporządzanie deklaracji podatkowych i oddawanie ich do Urzędu Skarbowego
- Deklaracje ZUS za właściciela
- Przygotowywanie przelewów podatkowych i ZUS
- Porady podatkowe w ramach prowadzonej działalności
- Sporządzanie aktualizacyjnych druków NIP

Powyżej podstawowej ceny Biuro pobiera :za każdy następny wpis powyżej 30 zapisów: 1,50 zł.

Pozostałe usługi:
Za sporządzanie Faktur Vat wewnętrznych przy nabyciu WNT - 10 zł
Za przeliczenie kursów walut przy nabyciu wewnątrz unijnym (WDT) - 10 zł
Kwartalne deklaracje podsumowujące - 30 zł
Deklaracje w podatku akcyzowym - 25 zł
Korekty deklaracji z winy podatnika - 25 zł
Za obliczenie delegacji krajowej - 5zł
Za obliczenie delegacji zagranicznej - 12 zł
Za sporządzenie pisma odwoławczego do ZUS lub US - 50 zł
Za sporządzenie prognoz do banku 50-300 zł
Za prowadzenie kart wynagrodzeń pracownika -15 zł (w tym listy płac, obliczanie chorobowych, wynagrodzenia za urlop itp.)
Za prowadzenie spraw ZUS pracownika -15 zł (w tym obliczanie składek ZUS, przesyłanie danych, drukowanie RMUA)
Za prowadzenie spraw z zakresu Kodeksu Pracy (odrębna umowa) - 15 zł za pracownika
(sprawy kadrowe, urlopy, teczki osobowe, przygotowywanie aneksów, zwalnianie i przyjmowanie pracowników)

- Za udzielone pełnomocnictwo Księgowemu - 10 zł/miesięcznie
Pełnomocnictwo upoważnia Księgowego do podpisywania w imieniu swojego mocodawcy wszelkich pism, deklaracji podatkowych, korekt a także występowania przed Urzędem Skarbowym i ZUS. Pełnomocnictwo jest buforem pomiędzy podatnikiem a Urzędem Skarbowym.

Inne usługi po uzgodnieniu ceny z kierownictwem Biura.

Biuro w uzasadnionych okolicznościach, na prośbę klienta może udzielać rabatów.

Oprócz tego dla klientów nowo rozpoczynających działalność gospodarczą przewidujemy rabaty na okres trzech miesięcy. Wysokość rabatu zależy od statusu podatnika, ilości zapisów i rodzaju działalności.