Nasz Doradca Podatkowy
 
 
   
   

Biuro rachunkowe Passa Plus stale współpracuje z Doradcą Podatkowym-panią Barbarą Szyszka- Olejowską wpisaną na krajowa listę doradców podatkowych pod numerem 01073

Nasz doradca podatkowy jest rzetelnym, odpowiedzialnym i profesjonalnym Doradcą Podatkowym.
Doświadczenie zawodowe zdobyte w pracy w księgowości od 1976 roku a od roku 1992 jako przedsiębiorcy przekłada się na fachowość i bardzo przyjazny stosunek do klienta.

 
 
   
   

Ważne daty w pracy Kancelarii Podatkowej:
Początek działalności 02-11-1992 "Biuro Usług Księgowych"
Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 9444/92
Członkostwo w Stowarzyszeniu Doradców Podatkowych w Katowicach 01-02-1994
Wpis warunkowy na Krajową Listę Doradców Podatkowych o numerze 01703-18-09-1997
Egzamin na Doradcę Podatkowego 08-12-1998
Wpis stały na listę doradców podatkowych - 29-01-1999
Członkostwo w Jastrzębskim Stowarzyszeniu Doradców Podatkowych - 12-03-1999
Zmiana nazwy na Kancelarię Podatkową "Doradca"
Studia Podyplomowe Rachunkowość Akademia Ekonomiczna - 31-01-2001
Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do prowadzenia ksiąg rachunkowych wydane przez Ministra Finansów numer 23715/01 -11-06-2001
Wydanie publikacji o podatkach pt. "T-jak Turystyka"- 10/2007

Zakres usług świadczonych przez Doradcę podatkowego na rzecz naszych klientów:
- zastępowanie podatnika w kontaktach z Urzędem Skarbowym i ZUS
- pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej
- doradztwo podatkowe w zakresie najkorzystniejszego wyboru opodatkowania
- optymalizacja podatkowa w trakcie prowadzonej działalności
- pomoc przy rozwiązaniu problemów podczas bieżącej działalności
- stały nadzór nad prowadzeniem ksiąg podatkowych i rachunkowych
- doradztwo w sprawach przyjmowania i zwalniania pracowników
- sporządzanie wniosków o kredyt, biznes planów i prognoz do banku
- informowanie o zmianach przepisów podatkowych i dotyczących działalności gospodarczej
- sporządzanie opinii podatkowo-prawnych
- przygotowywanie wniosków i pism do Urzędu Skarbowego w sprawach korekt i nadpłat
- prowadzenie postępowań podatkowych za klienta
- sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego
- gwarancja zwrotu kosztów odsetek i kar skarbowych w razie zaistniałej pomyłki poprzez obowiązkowe ubezpieczenie (OC Doradcy Podatkowego).

DORADCĘ PODATKOWEGO OBOWIĄZUJE ZACHOWANIE W TAJEMNICY FAKTÓW I INFORMACJI ZDOBYTYCH PODCZAS WYKONYWANIA ZAWODU.

DORADCA PODATKOWY PODLEGA OBOWIĄZKOWEMU UBEZPIECZENIU OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ.

KLIENT ZAWIERAJĄCY UMOWĘ Z BIUREM RACHUNKOWYM "PASSA PLUS" MA STAŁĄ OPIEKĘ ZE STRONY DORADCY PODATKOWEGO.

   
 
Wpis warunkowy na listę doradcow podatkowych
Wpis staly na listę doradcow podatkowych
Potwierdzenie zdania egzaminu
Świadectwo kwalifikacyjne
 
           

PUBLIKACJE:
Urządzenie naszej Kancelarii w harmonii z otoczeniem. Jak feng shui pomoglo mi w osiągnięciu sukcesu - plik PDF

"T jak turystyka. Zasady opodatkowania usług turystycznych.
Podatkowy leksykon działalności gospodarczej Barbara Szyszka-Olejowska

Wydawnictwo: Wszechnica Podatkowa"