Biuro rachunkowe
 
 
   
   

Biuro rachunkowe "PASSA PLUS spólka z o.o". dawniej Kancelaria Podatkowa "Doradca" Barbara Szyszka-Olejowska.

Data 01 stycznia 2007 roku to nowy etap działalności spółki w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, podatkowych i spraw pracowniczych oraz ZUS. "Passa Plus" przejmuje od Kancelarii Podatkowej "DORADCA" - Biuro rachunkowe z umowami stałymi o prowadzenie ewidencji księgowych na rzecz około 60 firm.

Pracownicy, kierownictwo, oprogramowanie, lokal i jego wyposażenie a przede wszystkim zakres usług pozostało bez zmian. Natomiast zmienił się status firmy z osoby fizycznej na osobę prawną. Obecnie Biuro Rachunkowe "Passa plus" stale współpracuje z Księgowym panią Barbarą Szyszka- Olejowską (zobacz: Nasz Księgowy)

Zakres usług
1) Kompleksowa obsługa przedsiębiorców w zakresie prowadzenia dokumentacji podatkowej:

- ewidencje księgowe (księga rachunkowa, podatkowa księga przychodów i rozchodów, ryczałt)
- ewidencje VAT (zakupu i sprzedaży)
- transakcje wewnątrzwspólnotowe (nabycia WNT i dostawy WDT)
- deklaracje w podatku akcyzowym
- ewidencje Vat wg procedur szczególnych (opodatkowanie marży)
- ewidencje środków trwałych
- ewidencje wyposażenia
- deklaracje i zeznania podatkowe
- sporządzanie bilansów (sprawozdań finansowych)
- ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (ZUS) przedsiębiorcy i pracowników
- kadry i płace
- kontrola rachunkowa i merytoryczna dokumentów księgowych

2) Stały nadzór księgowy i podatkowy
3) Zastępowanie Przedsiębiorcy podczas kontroli US, ZUS i PIP
4) Sporządzane deklaracji podatkowych i ZUS dla Podatników dochodzących
5) Stała możliwość korzystania z konsultacji we wszelkich sprawach z zakresu działalności Przedsiębiorcy z Księgowym współpracującym z Biurem rachunkowym
6) Pomoc Podatnikom w doborze sprzętu biurowego i komputerowego oraz oprogramowania -na życzenie realizujemy zamówienia z dostawą na miejsce przeznaczenia
7) Pomoc Podatnikom w sprawach ich pracowników i prywatnych
8) Pisanie odwołań i wszelkich pism do Urzędów

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ BEZPŁATNE PORADY I POMOC PRZY ZAŁOŻENIU FIRMY.

ODDAJEMY ZA KLIENTÓW DEKLARACJE DO URZĘDU SKARBOWEGO.


Pracownicy biura rachunkowego:
Doświadczenie zawodowe:
- Księgowa od roku 1976 - certyfikat na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych
- Księgowa od 1995 roku - księgi rachunkowe, księgi podatkowe
- Księgowe od 2004 roku - księgi rachunkowe, księgi podatkowe
- Kadrowa od 2008 roku - sprawy pracownicze

Dobro klienta naszym celem
Preferujemy fachowość, doświadczenie i przyjazne podejście do klienta. Ważne jest dla nas zapewnienie bezpieczeństwa Podatnikowi poprzez rzetelna pracę i wyręczanie go w kontaktach z Urzędem Skarbowym.
Załatwiamy za Podatnika możliwe przez nas do załatwienia sprawy poprzez udzielone pełnomocnictwo tak, że nasz Klient ma ograniczony do minimum bezpośredni kontakt z Organami Państwowymi.
Nasze biuro posiada polisę ubezpieczeniową OC biura rachunkowego zapewniającą pokrycie szkody w wyniku ewentualnych pomyłek.