Cennik

Podstawowy cennik biura rachunkowego "Passa Plus"
(ceny netto od stycznia 2010)

Porozumienie

Inne usługi po uzgodnieniu ceny z kierownictwem Biura.

Rabaty

Biuro w uzasadnionych okolicznościach, na prośbę klienta może udzielać rabatów.

Ceny uzależnione są od nakładu pracy włożonego przy wprowadzaniu dokumentów I tak do 30 wpisów :

W cenie prowadzenia ewidencji zawarte jest:

Powyżej podstawowej ceny Biuro pobiera :za każdy następny wpis powyżej 30 zapisów: 1,50 zł

Pozostałe usługi:

Za udzielone pełnomocnictwo Księgowemu - 10 zł/miesięcznie

Pełnomocnictwo upoważnia Księgowego do podpisywania w imieniu swojego mocodawcy wszelkich pism, deklaracji podatkowych, korekt a także występowania przed Urzędem Skarbowym i ZUS. Pełnomocnictwo jest buforem pomiędzy podatnikiem a Urzędem Skarbowym.

Inne usługi po uzgodnieniu ceny z kierownictwem Biura.

Biuro w uzasadnionych okolicznościach, na prośbę klienta może udzielać rabatów.

Oprócz tego dla klientów nowo rozpoczynających działalność gospodarczą przewidujemy rabaty na okres trzech miesięcy. Wysokość rabatu zależy od statusu podatnika, ilości zapisów i rodzaju działalności.

tel/fax: 032 4751461

tel. kom: 509177201

Copyright Ⓒ